Tukholma
P1060615
Värtänin satama (4/2009)

P1060614
Värtänin satama sisältä (4/2009)

P1060613
Värtänin satama sisältä (4/2009)

P1060612
Värtänin satama sisältä (4/2009)

P1060673
Värtänin satama sisältä (4/2009)

P1060674
Värtänin satama sisältä (4/2009)

P1060387
Värtänin satama (4/2009)

P1060389
Värtänin satama (4/2009)

P1060390
Värtänin satama (4/2009)